RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

(8 klientų atsiliepimai)

 119,54 -  130,48

RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

Didelio saugumo prieiga:

Pirštų atspaudais ir slaptažodžiais pagrįstos durų spynos, tokios kaip RAYKUBE FM09, užtikrina didesnį saugumą, palyginti su tradicinėmis raktinėmis spynomis, kurioms kyla pavojus, pavyzdžiui, dėl rakto praradimo, vagystės ar kopijavimo.

Pirštų atspaudų identifikavimas yra unikalus, nedubliuojamas raktas - jūsų biometrinis parašas. Pažangios biometrinės spynos paprastai turi papildomų apsaugos funkcijų, pavyzdžiui, signalizaciją ir galimas stebėjimo galimybes, kurios sustiprina jūsų namų apsaugą.

Patobulintas ryšys ir valdymas:

FM09 modelis sklandžiai integruojamas su "Tuya Smart Life" programėle, kurią galima naudoti "Android" ir "iOS" operacinėse sistemose, ir suteikia nuotolinę prieigą bei valdymą. Šis skaitmeninis ryšys reiškia, kad galite stebėti prieigos istoriją, kad gautumėte papildomų saugumo įžvalgų, arba valdyti užraktą iš bet kurios pasaulio vietos.

Be išmaniojo telefono programėlės, spyna siūlo kelis atrakinimo būdus, įskaitant pirštų atspaudų nuskaitymą, asmeninius kodus ir lustines korteles, todėl FM09 yra ne tik saugi, bet ir itin universali bei patogi bet kurioje išmaniųjų namų ar biuro aplinkoje.

Expected delivery to Ispanija:

RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

Pagrindiniai bruožai:

 • Versatile Unlocking Methods: Includes fingerprint recognition, password entry, RFID card access, mechanical keys, mobile app control via Tuya, and Wi-Fi/Bluetooth connectivity.
 • High-Tech Biometric System: Employs advanced biometric technology with a 508 DPI resolution for accurate fingerprint detection.
 • Material and Design: Crafted from durable zinc alloy with a reversible handle direction to accommodate all door opening styles.
 • Power Options: Operates on 4 dry batteries with an emergency power supply available through a MICRO-USB connection.

Ryšys:

 • Wireless Connectivity: Bluetooth and Wi-Fi enabled, offering remote access and management through the Tuya app.
 • Ypatumai: Includes support for Gateway linking to various smart home systems.

Specifikacijos:

 • Operating Voltage: 6V
 • Darbinė temperatūra: Ranges from -20°C to 40°C, suitable for diverse climates.
 • Darbinė drėgmė: Operable within 20% to 90% RH, ensuring durability in variable conditions.
 • Modelio numeris: F009
 • Prekės ženklo pavadinimas: RAYKUBE
 • Kilmė: Žemyninė Kinija

2023 New Release:
Experience the cutting-edge in home security with the new 2023 RAYKUBE FM09 Auto Smart Door Lock. This device is fully integrated with Tuya WiFi and TT Lock for easy management as part of your smart home ecosystem.

It ensures convenience and security with biometric fingerprint technology and multiple other unlocking mechanisms tailored for modern living.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Overview of RAYKUBE FM09 Smart Lock

The RAYKUBE FM09 enhances door security with an auto smart fingerprint system, offering a modern electronic lock mechanism as standard. It provides convenience with one-touch automatic opening and ensures security by automatically closing the door upon entry or exit.

Available Versions:

 • TT Lock Version: Ideal for those who favor the TT Lock app’s ecosystem, focusing on a straightforward smart locking experience.
 • Tuya WiFi Version: Perfect for users seeking advanced connectivity and features, including supportive voice feedback in multiple languages and integration with the Tuya smart home system.
 • Standard Version: A no-frills option for users who prefer a simple, tech-minimal approach to smart locking while still enjoying the core automatic locking and unlocking features.

Language Support:

The Tuya WiFi version stands out with its multilingual voice system, supporting 8 languages (Arabic, English, Indonesian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Vietnamese), allowing for effortless setup and usability. Please note that this feature is exclusive to the Tuya WiFi version and is not available with the TT Lock version.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Differences Between These Three Versions

Funkcijos

TT Lock Version

Tuya WiFi Version

Standard Version

Fingerprint / Password / IC card / Key / Wristband unlock

Taip

Taip

Taip

Bluetooth unlock

Taip

Nr

Nr

APP management

Taip

Taip

Nr

Support WeChat applet

Taip

Taip

Taip

Send temporary password remotely

Taip

Taip

Taip

One-time password / Recurring password

Taip

Nr

Nr

Time-limited password/Permanent password

Taip

Taip

Nr

Remote authorized user unlocking

Taip

Taip

Nr

Unlocking records

Taip

Taip

Nr

Real-time viewing of unlocking records

Taip

Taip

Nr

Mobile phone WiFi remote unlock

+Buy Extra Gateway

Taip

Nr

TT Lock Version

TT lock APP management
(suitable for home, office, rental house, apartment, homestay)

Tuya WiFi Version

Tuya APP management
(suitable for home and office)

Standard Version

WeChat applet sends temporary password remotely
(suitable for home use)

Important Note:

All versions of the RAYKUBE FM09 support multiple unlocking methods: fingerprint recognition, password entry, IC card access, physical keys, a dedicated wristband, and WeChat mini program access.

 • Svetainė Standard Version and the TT Lock Version do not require an internet connection for their core functionalities.
 • Svetainė Tuya WiFi Version, however, must be connected to a Wi-Fi network for direct remote unlocking capabilities.

Funkcijos:

 • Versatile Unlocking Options: Six methods including APP integration (Tuya or TT Lock options available, excluding the standard version), Fingerprint, Password, Smart Card, and Key Unlocking.
 • APP nuotolinio valdymo pultas: The Tuya and TT Lock versions allow for remote management without the need for an additional gateway.
 • Multilingual Support (Tuya WiFi Version): Offers voice guidance in 8 languages (Arabic, English, Indonesian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Vietnamese), facilitating easier setup and user-friendly operation.

Additional Security and Convenience:

 • Privacy Protection: Supports an anti-peeping password function, allowing the input of dummy digits to protect your actual password from onlookers.
 • Emergency Preparedness: Mechanical keys and a MICRO USB port for emergency power ensure access even when the lock’s batteries are depleted.
 • Universal Design: Compatible with both left-hand and right-hand door orientations and suitable for 35-65mm door thickness.
 • Extensive Mortise Lock Range: Over 9 sizes of 5050 Electronic Mortise Locks available to accommodate various door requirements, including dimensions of 22147, 22180, 22190, 22195, 22200, and 22240, among others.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Enhanced Accessibility with Six Unlock Methods:

 • APP Connectivity: Control and manage your locks via the app with options available for both Tuya and TT Lock versions (note that the standard version does not include this feature).
 • Fingerprint Access: Quick and secure access using your unique fingerprint.
 • Password Protection: Enter a numeric code on the keypad for entry.
 • Smart Card Recognition: Utilize an encrypted IC card for fast unlocking.
 • Physical Key: Traditional key unlocking as a fail-safe measure.
 • RAYKUBE Wristband Unlock: Innovative access method using a specially designed wearable for convenience.

Each unlock method is designed to provide ease of access while maintaining high security, ensuring that you can choose the one that best fits your lifestyle or specific situation.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Advanced Biometric Fingerprint Unlock Technology

 • Exceptionally Low False Recognition Rate: At just 0.001%, the lock features highly accurate fingerprint recognition, significantly reducing the chance of unauthorized access.
 • Rapid Verification Process: With a quick verification time of only 0.5 seconds, the lock provides swift and seamless entry without sacrificing security.

By combining speed with precision, the fingerprint unlock system ensures both efficiency and enhanced security for your peace of mind.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Accessible Smart IC Card Unlocking

 • Inclusive Design: This feature offers a convenient alternative for the elderly, children, and individuals with fingerprint recognition difficulties.
 • Hassle-Free Entry: With the quick tap of a Smart IC card, users can unlock the door effortlessly, ensuring that everyone can gain access easily and without worry.

The Smart IC card unlock function expands accessibility, making secure entry simple for all members of the household.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Seamless APP Remote Control:

 • Direct Integration: Manage your lock remotely using the dedicated app, with compatibility options for both Tuya and TT Lock versions (not available with the standard version).
 • Gateway-Free Convenience: This system doesn’t require a separate gateway device, allowing for straightforward, direct control from your smartphone.

This enhances user convenience by providing a simple and effective way to control access to your property from anywhere, at any time.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

About the TT Lock APP:

 • Bluetooth Connectivity: Establish a seamless connection between the lock and your smartphone via Bluetooth. Once paired, you can effortlessly unlock your door directly from the app.
 • Comprehensive Lock Management: The app allows for complete control over the lock’s settings, giving you the ability to add or remove users, as well as to customize access codes and more.

Advanced Connectivity with the Gateway Accessory:

 • Remote Hotel Management Potential: By purchasing an additional gateway device that connects to Wi-Fi, you can upgrade your lock for comprehensive hotel management. This is particularly beneficial for remote oversight of multiple locks within a hospitality environment.
 • Compatibility with Smart Home Assistants: The additional gateway G2 permits Wi-Fi connectivity, integrating the lock with smart home systems including Alexa and Google Assistant for an enriched, hands-free experience.
 • Note that Alexa support is currently available only in the USA, Canada, UK, Australia, France, Italy, Brazil, and India, while Google Assistant compatibility extends to English-speaking countries.

The TT Lock APP is available for both iOS and Android phones and becomes a more powerful tool with the optional G2 gateway, providing expansive control for individuals and businesses alike.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Explore the Tuya APP’s Intuitive Features:

 1. Effortless Wi-Fi Connectivity: The Tuya APP connects your smart lock directly to Wi-Fi without the need for a separate gateway device. This streamlined connection simplifies the setup process and ensures a more efficient operation.
 2. Remote Unlocking: Unlock your door from anywhere using the Tuya smartphone APP. This feature brings convenience to your fingertips, allowing you to grant access even when you’re not physically present.
 3. Access Insight: Stay informed with a real-time unlock record. The APP logs each instance the lock is opened, giving you a complete history of entries for security monitoring.
 4. Customized Passcode Options: Create temporary or timed passwords right from the APP. This function is especially useful for granting one-time access or setting duration-limited entry for visitors, service personnel, or rentals.

The Tuya APP delivers comprehensive control over your smart lock, enhancing security and flexibility with its user-friendly interface for both iOS and Android devices.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Enhanced Privacy: Anti-Peeping Password Technology

 • Innovative Security Solution: Our password lock is equipped with an anti-peeping protection feature, allowing for the peace of mind that comes with enhanced privacy.
 • Secure Code Entry: Feel secure when entering your passcode in public. You can prepend or append any number of random digits to your actual password, ensuring that the correct sequence is embedded within a longer set of numbers.
 • Safeguard Against Unauthorized Observers: This added measure effectively prevents onlookers from discerning your true password, even if they see your keypad entry, thereby deterring unauthorized access.

With this anti-peeping technology, your lock’s passcode remains confidential, safeguarding your premises with an extra layer of security.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Reliable Emergency Power Supply:

In the event that your smart lock’s batteries are fully depleted, you won’t be left locked out thanks to the thoughtfully included emergency options:

 • Mechanical Keys: A physical key provides a traditional backup method of entry, guaranteeing that you’ll always have a way to unlock your door.
 • MICRO USB Port: For a quick, power-restoring solution, the lock is equipped with a MICRO USB port. Simply connect a battery pack, charger, or any MICRO USB cable to this port to instantly supply your lock with the power it needs for electronic entry.

These emergency measures ensure continuous operation and access, even during unexpected battery outages, maintaining your security and convenience without interruption.

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54
Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

7 Sizes of 5050 Electronic Mortise Lock available

22*147/ 22*180/ 22*190/ 22*195/ 22*200/ 22*240/ 25*225

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Equipping with electronic lock body as standard, realizing one-touch automatic opening, automatic door closing which is convenient and fast.  

Raykube fm09 smart door lock with multiple unlocking options € 119,54

Operational Mechanics:

 • Upon Unlocking: Once an unlocking method is successfully employed, the lock’s bolt (lock tongue) is automatically retracted, allowing entry.
 • Upon Closing: The security latches (all bolts) protrude automatically within 0.5 seconds of a door closing, securely fastening the door without additional action required.

Produkto parametrai:

 • Atrakinimo metodai: The lock supports APP (compatible with Tuya and TT Lock Versions, not applicable to the standard version), Fingerprint, Password, Smart Card, Key, and RAYKUBE Wristband Unlock.
 • User Capacity: The system can store up to 120 fingerprint records, 100 password codes, and 100 IC card recognitions.
 • Security Alarms: Features a low battery alarm to alert users when power is running low.
 • Emergency Backup: Includes a MICRO USB port for emergency power supply in case of battery failure.
 • Door Compatibility: Suitable for both left-hand and right-hand door orientations.
 • Door Thickness Range: Accommodates door thicknesses from 35-65mm (for doors over 50mm, customer service should be contacted for guidance).
 • Power Requirement: Operates on 4 x AA batteries (not included in the package).
 • Tolerancija aplinkai: Functional within temperatures of -20 to +50°C and humidity ranges from 40% to 85% without condensation.

Package Contents:

 • 1 x Front Panel
 • 1 x Back Panel
 • 1 x Mortise Lock
 • 5 x IC Card
 • 2 x Mechanical Key
 • 1 x Screw Kit
 • 1 x Type-C Charging Cable (Note: This should likely be a MICRO USB cable to coincide with the emergency power supply input unless the device supports both.)

Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock

Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock Smart Door Lock

siunčia į:

8 atsiliepimai apie RAYKUBE FM09 Smart Door Lock with Multiple Unlocking Options

 1. blank

  g***r (patikrintas savininkas) -

  Working perfectly! The manual lacks a little information about the installation, but it is working. Recommend!

 2. blank

  A***z (patikrintas savininkas) -

  Good product. Good price. It took me a while to understand the settings a little but I did it. Missing install on the door now.

 3. blank

  a***r (patikrintas savininkas) -

  Top of the line product arrived right

 4. blank

  M***n (patikrintas savininkas) -

  The shipment arrived in record time.
  The device is more than wonderful

  Thanks to the seller and the producer

 5. blank

  G***a (patikrintas savininkas) -

 6. blank

  V***a (patikrintas savininkas) -

  Product arrived on time! When I was installed the lock machine was faulty. After shown the seller sent me new machine without cost and it worked out!

 7. blank

  I***s (patikrintas savininkas) -

 8. blank

  A***a (patikrintas savininkas) -

  Great product, very good delivery time, the only problem is that I was taxed at R$ 93,00

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.

SKU: 1005004564206275 Kategorijos: , Žyma:

Jums taip pat gali patikti...

 • Išmanioji WiFi durų skambučio kamera su vidaus ekranu ir judesio jutikliu

  Išmanioji „WiFi“ durų skambučio kamera su vidaus ekranu ir judesio jutikliu

  Greita peržiūra  103,38

  Išmanioji WiFi durų skambučio kamera su vidaus ekranu ir judesio jutikliu

  Padidinkite savo namų saugumą naudodami mūsų dviejų dalių išmaniąją "WiFi" durų skambučio kamerų sistemą. Joje yra patogus 4,3 colio vidinis ekranas, todėl aiškiai matysite teritoriją už durų.

  Pagrindinės funkcijos ir galimybės:

  • Judesio aptikimas: Kamera turi jautrų judesio jutiklį, todėl, užfiksavusi judesį už durų, automatiškai pradeda įrašinėti. Atkreipkite dėmesį, kad įrašymui reikalinga atminties kortelė, kuri parduodama atskirai.
  • Išmaniųjų telefonų integracija: Prijunkite durų skambutį prie išmaniojo telefono naudodami ("Tuya") programėlę "Smart Life", kuri leidžia nuotoliniu būdu valdyti ir tiesiogiai įrašinėti į mobilųjį įrenginį.
  • Dvipusis garsas: Tiesiogiai bendraukite su lankytojais naudodami įrenginį, kad galėtumėte kalbėti su svečiais ir juos girdėti.
  • Naktinis matymas: Kamera efektyviai veikia naktį, todėl niekada nepraleisite prie durų vykstančių veiksmų, kad ir kiek būtų valandų.
  • Prenumerata nereikalinga: Tvarkykite įrenginį savarankiškai, nenaudodami jokios prenumeratos paslaugos.

  Patobulinkite savo išmaniųjų namų patirtį naudodami papildomą išmaniąją pirštų atspaudų / kodų spyną. Šią spyną galima valdyti ir vietoje, ir nuotoliniu būdu per ("Tuya") programėlę "Smart Life". Daugiau informacijos apie pirštų atspaudų užraktą rasite mūsų el. parduotuvėje.

  Į krepšelį
 • RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

  RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

  Greita peržiūra  119,54 -  130,48

  RAYKUBE FM09 išmanusis durų užraktas su keliomis atrakinimo parinktimis

  Didelio saugumo prieiga:

  Pirštų atspaudais ir slaptažodžiais pagrįstos durų spynos, tokios kaip RAYKUBE FM09, užtikrina didesnį saugumą, palyginti su tradicinėmis raktinėmis spynomis, kurioms kyla pavojus, pavyzdžiui, dėl rakto praradimo, vagystės ar kopijavimo.

  Pirštų atspaudų identifikavimas yra unikalus, nedubliuojamas raktas - jūsų biometrinis parašas. Pažangios biometrinės spynos paprastai turi papildomų apsaugos funkcijų, pavyzdžiui, signalizaciją ir galimas stebėjimo galimybes, kurios sustiprina jūsų namų apsaugą.

  Patobulintas ryšys ir valdymas:

  FM09 modelis sklandžiai integruojamas su "Tuya Smart Life" programėle, kurią galima naudoti "Android" ir "iOS" operacinėse sistemose, ir suteikia nuotolinę prieigą bei valdymą. Šis skaitmeninis ryšys reiškia, kad galite stebėti prieigos istoriją, kad gautumėte papildomų saugumo įžvalgų, arba valdyti užraktą iš bet kurios pasaulio vietos.

  Be išmaniojo telefono programėlės, spyna siūlo kelis atrakinimo būdus, įskaitant pirštų atspaudų nuskaitymą, asmeninius kodus ir lustines korteles, todėl FM09 yra ne tik saugi, bet ir itin universali bei patogi bet kurioje išmaniųjų namų ar biuro aplinkoje.

  Pasirinkite parinktis
0
  Krepšelis
  Krepšelis tuščiasAtgal į parduotuvę